Các bạn đã nhấn vào link dưới để download nhé.

M3u8-downloader-portable (pass (nếu có): thuthuathonvietbiz)

Các bạn theo dõi các Thủ Thuật HonVietBIZ trên:

YouTube | Facebook | Twitter | Google Plus

Các bạn đăng ký và theo dõi Thủ Thuật HonVietBIZ trên YouTube

Các bạn nhấp vào đây để về HonVietBIZ.